top of page

9% Btw ipv.21% Btw.


Het s childeren van woningen ouder dan 2 jaar valt tegenwoordig onder het 9%-tarief. Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepas-

sing is op het schilderen van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. 
 

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief.

Hieronder vallen ook:

 • het voorbereiden van het schilderwerk

 • voorbehandelingen en de gebruikte materialen

 • het lakverven, vernissen en beitsen

 • het aanbrengen van een giet- of coatingvloer (mits sprake van het aanbrengen van een verfproduct)

 • het binnen een verfsysteem aanbrengen van flakes op trappen en vloeren

Als sprake is van een verfproduct, valt ook het aanbrengen van een giet- of een coatingvloer in woningen ouder dan 2 jaar onder het verlaagde btw-tarief.

Het schuren en lakken van (parket- of andere houten) vloeren valt alleen onder het 9%-tarief als die vloer in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt van de woning.
 

Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief.

Bijvoorbeeld:

 • herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels

 • vervangen van ramen, deuren en kozijnen

 • kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels

 • grootschalige betonreparatie

 • stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden

 • het enkel herstellen van voegen in metselwerk

 • aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden

 • vochtvrij maken van kelders

 • het aanbrengen van wrapfolie op objecten, zoals bijvoorbeeld op keukendeuren

 

 bron: belastingdienst 

 

 

 

 

 

 

Betaal 9%  in plaats van 21% BTW indien uw woning ouder is dan 2 jaar.

bottom of page